Cenzura nie śpi!


Pamiętajcie aby subskrybować powiadomienia na wrealu24.tv. Tu nigdy nas nie zablokują.

Zamów ulotki wRealu24!

(Kliknij aby przeczytać więcej)

Jeśli odtwarzacz nie działa lub masz problemy z odtwarzaniem, wypróbuj Flow Player (kliknij).

Stanisław Michalkiewicz MIAŻDŻY KOD, Nowoczesną, Imigrantów, Merkel, UE i system w Polsce! Mocne!

54587 wyświetleń
Udostępnij
www.wrealu24.pl

Zapraszamy na:

Facebook: https://www.facebook.com/TelewizjawRealu24/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/wrealu24_pl

Komentarze

Karol
2020-02-05 21:34:44
0
Matko gromniczna!!! Matko Gromniczna, Polski Królowo Hołd Ojczyzna składa i zawsze jest z Tobą   Modlitwą wspieramy Cię w naszej niemocy Zostań z nami na Wieki, wybaw z czarta nocy. My Ci Ślubowanie Święte składaliśmy A dziś w Święto Twoje znów dopełniliśmy Nie opuszczaj nigdy rodzin zagubionych Modlitwą wspieramy, serca nawróconych.           M.K.
Maja Matusiewicz
2019-04-12 20:34:44
0
KOD z Mateuszkiem Kijowskim, nierobem i leniem na czele, a ludzie jak tępe barany idą i wierzą tym łgarzom. Pan Michalkiewicz jak zawsze w samo sedno.
Janusz Szczesny
2019-02-12 21:34:44
0
CO? Się stało Panu Michalkiewiczowi - podobno jest w szpitalu?
Magda Magda
2019-02-12 21:34:44
0
Masz dziwny poglos w studio dzisiaj
Mirek K
2019-02-12 21:34:44
0
Czemu komentarze są opatrzone datą sprzed dwóch lat?
Polish issues
2019-02-12 21:34:44
0
Marcin ma włosy tu
My View
2018-02-12 21:34:44
1
PMichalkiewicz ,jak miło sie P slucha .Mozna P sluchac godzinami .Ale tez sie zakochac !!!!!!Duzo dobrego i zdrowia
†Melkor Szatanik
2017-02-12 21:34:46
0
Roja źle składa pytania :/ W następnym odc będzie G.Braun
Jan Stoh
2017-02-12 21:34:46
1
dzisiaj dowiedziałem się że Turcy będą wymieniać jeden nielegalny za jednego syryjczyka. Tylko debil może się na to nabrać. A po za tym co to ma być dlaczego Europa ma ich utrzymywać, gdyby to się zdarzyło u nich mam na myśli muzułmanów odstrzelili by każdemu europejczykowi cztery litery i jeszcze kazali się cieszyć że nie ucieli głowy.
Żarówka
2017-02-12 21:34:46
3
Anegdotka brzmi dokładniej tak, z tego co pamiętam: Kijów to możecie zaraz dostać, a lwów to sobie nałapcie. Tak to brzmieć miało. Tak tylko luźno chciałam dodać. Pozdrawiam rozmówców i wszystkiego dobrego. :-)
Stefan Jozefovsky
2017-02-12 21:34:46
0
Panie Redaktorze, no to ma Pan teraz żniwa. Gratulacje!
Piotr Kraczkowski
2017-02-12 21:34:46
0
Znaczenia: 1. Nie tyle ustalanie racji, lecz, lecz ustalanie tego, czego chce większość. Nie chodzi o rację, ludzie nie są głupi, by wierzyli, że większość się nie pomyli. _____Chodzi o to, że gdy zbiorowość chce wiele rzeczy, ale może dostać tylko część z nich, bo nie można np. jechać jednocześnie na wakacje w góry i nad morze, to w ogóle nie istnieje inna możliwość jak głosowanie. Biorący udział w głosowaniu rozumieją, że w ich życiu będzie wiele głosowań, i że raz ich strona wygra, a raz przegra, ale że głosowanie jest sprawiedliwe. Ponadto chodzi w tym przypadku nie o demokrację, Michalkiwicz kłamie - chodzi tu zaledwie o głosowanie jako o demokratyczną technikę, demokratyczną metodę, a nie demokrację jako taką. 2. Także w drugim znaczeniu Michalkiewicz podaje mylne informacje, bo wcale nie chodzi tylko o "rekrutację aparatu władzy w ustroju republikańskim". GB, Dania, Szwecja, Portugalia, Hiszpania nie są republikami, lecz monarchiami, ale także są demokracjami. ____Wydzielamy ustroje państw: republika, monarchia i dyktatura. W monarchii i w republice możliwa jest forma sprawowania rządów: demokracja. Sprawowanie rządów to coś o wiele bardziej rozległego i głębokiego niż sama tylko rekrutacja personelu. To podejmowanie wielu decyzji, np. o ustawach, o obsadzie stanowisk, o kolejności inwestycji infrastrukturalnych itp. To ustalanie czego chce większość lub działanie w domniemaniu, czego by większość chciała, gdy np. nie jest możlwym, by większość była wstanie się jakąś sprawą kompetentnie zająć. Michalkiewicz nie jest w porządku, bo nie podaje, że on sam osobiście nie chce dla Polski demokracji, lecz niedemokratycznej monarchii, co jest i głupie, i śmieszne. Polacy doskonale wiedzą, że wyjdą lepiej na tym, gdy ich dobro będzie zależało od nich samych, gdy będą mieli możliwość wymiany partii rządzącej co 4 lata, gdy w trakcie rządzenia w tysiącach gremiów ich interesy będą ustalane metodą głosowania, a przez to na serio uprzednio dyskutowane w mediach i w kręgach specjalistów, a oni sami będą mieli prawo wpływania na dyskusję demonstracjami ulicznymi, wypwoiedziami w mediach, dyksujami na imieninach itp. W demokracji między zmianą prawa, a obywatelem stoi tylko jego wysiłek organizacyjny związany z przekonaniem większości, by chciała tego co on chce. _______Decyzje w demokratycznej republice nie są zawsze podejmowane wg zasady demokracji, czyli większością głosów, bo wiele decyzji podejmowanych jest wg zasady republiki, czyli wg fachowości. Przykładowo decyzja o budowie elektrowni atomowej powierzana jest fachowcom. Na sędziego mianuje sią fachowca wg ustalonych kryteriów, ale nie wg głosowania. Ewentualnie najpierw ustala się np. wg kryteriów fachowych i zasady republikańskiej grono np. 10 kandydatów, a potem spośród nich wybieranych jest 3 sędziów wg zasady demokratycznej, tj. głosowaniem. Gdyby Polacy mieli niedemokratyczną monarchię, jak chce Michalkiewicz, to źródłem prawa byłoby widzimisie monarchy i interesy niejawnych dworskich koterii wpływających na króla. Międy obywatelem, a zmianą prawa oraz innych decyzji stoi wówczas uzbrojone po zęby widzimisię króla i jego zauszników. Demonstracja w monarchii jest pokornym błaganiem poddanych, by najjaśnijszy zechciał w swej mądrości i dobroci wziąść pod uwagę pragnienie jego poddanych. Polacy musiliby zupełnie stracić rozum, by wybrać tak skorumpowaną,. tak nieefektywną formę rządów. Na całym świecie demokratyczna republika zastępuje inne formy rządów. ______Demokratyczne monarchie ograniczają rolę króla do żyrandola, bo jak jest w monarchii, gdy nie jest ona tak jak chce Michalkiewicz demokracją, można obejrzeć na przykładzie jedynych monarchii niedemokratycznych na Ziemi, tj w monarchiach Bliskiego Wschodu - królowie i ich dwóry są właścicielami państwa, a więc wywieźli majątek państwa warty biliony euro do USA, do Szwajcarii itp. To normalne i legalne, a zatem odbywa sdię na skalę niewyobrażalną w zestwieniu z nielegalną korupcją w demokracji. Michalkiewicz chce dla Polski czegoś skrajnie złego, czegoś skrajnie szkodliwego. Na to, czym jest KOD Michalkiwicz nie ma żadnych dowodów, a więc może sobie gaqdać, co mu ślina na język przyniesie. Nie ma to zresztą żadnego znaczenia, bo: A) Każdy ma obowiązek bronić demokratycznej republiki - nawet mordercy, agenci, gwałciciele, jawnogrzesznice, cykliści, nauczyciele, robotnicy, lekarze, praqwnicy itd. B) Michalkiewicz, jak typowy komunistyczny kacyk z PZPR, i PiS bronią swej napaści na Trybunał Konstytucyjny, a zatem odbierania Polakom ich demokratycznej republiki, czyli swej działalności na zgubę Polski i Polaków, tak jak to zawsze robiła PZPR w PRLu, czyli demagogicznym szczuciem ludzi przy pomocy insynuacji "Kto za tym stoi?" Polacy mieli wg PZPR odwrócić się od Solidarności, bo rzekomo stały za jej organizatorami jakieś niecne moce, a nie robotnicy. Teraz za obroną demokracji rzekomo nie stoją demokraci, lecz inne niecne moce. ______Tymczasem ludzie popierający KOD chcą demokratycznej republiki, czyli chcą mieć niezależny od PiSu i od nikogo innego Trybunał Konstytucyjny, a zatem także konstytucję i demokrację. Wreszcie Michalkiewicz plecie glupstwa także o jegho "wojskowej interwencji UE w Polsce" - UE nie ma wojska. Michalkieiwicz woli też nie cytować przepisów Traktatu Lizbońskiego, o których bredzi, bo nie potwierdzają jego głupot: "TYTUŁ VII KLAUZULA SOLIDARNOŚCI Artykuł 222 1. Unia i jej Państwa Członkowskie działają wspólnie w duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. Unia mobilizuje wszystkie będące w jej dyspozycji instrumenty, w tym środki wojskowe udostępnione jej przez Państwa Członkowskie, w celu: a) - zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium Państw Członkowskich, - ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej przed ewentualnym atakiem terrorystycznym, - udzielenia pomocy Państwu Członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek jego władz politycznych, w przypadku ataku terrorystycznego; b) udzielenia pomocy Państwu Członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek jego władz politycznych, w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. 2. Jeżeli Państwo Członkowskie stało się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka, na prośbę jego władz politycznych inne Państwa Członkowskie udzielają mu pomocy. W tym celu Państwa Członkowskie koordynują swoje działania w ramach Rady. 3. Stanowiąc na wspólny wniosek Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję określającą warunki zastosowania przez Unię niniejszej klauzuli solidarności. Rada stanowi zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej, jeżeli decyzja ta ma wpływ na kwestie obronne. Parlament Europejski jest informowany. W zakresie niniejszego ustępu i bez uszczerbku dla artykułu 240, Radę wspomagają Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, wspierany przez struktury powstałe w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oraz komitet, o którym mowa w artykule 71, które, w stosownych przypadkach, przedstawiają Radzie wspólne opinie. 4. W celu umożliwienia podjęcia skutecznych działań przez Unię i jej Państwa Członkowskie, Rada Europejska systematycznie ocenia zagrożenia dla Unii." http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL Czy Traktat Lizboński mógłby nie posiadać powyższego fragmentu? Nie, musi go posiadać, ponieważ zagrożenie terrorystyczne, katastrof żywiołowych lub spowodowanych przez człowieka są realnie możliwe, mogą dotknąć na raz kilka państw, zagrażać ich centralom rządowym, sądom, parlamentom, czyli strukturze państwa, i wymagać solidarności ze strony całej UE. Np. awaria elektrowni atomowej, atak wywołaniem epidemii, atak brudną bombą, trzęsienie ziemi, tornado, uderzenie asteroidy itp. Państwa UE są zobowiązane chronić swych obywateli, nie mogą pozwolić sobie na zaskoczenie, a więc muszą mieć z góry podstawę prawną i przygotować się organizacyjnie choćby na minimalnym poziomie. _____Michalkiewicz kpi sobie z nas robiąc z tego spisek rozbiorowy Polski. To kłamanie nam w żywe oczy, to robienie z nas durniów wg najgorszych totalitarnych wzorców.
Adam N
2017-02-12 21:34:46
2
Możemy to skopiować do albumów na naszych fanpage'ach?
Tadeusz Czubowski
2017-02-12 21:34:45
2
POLACY NIESTETY I JAK ZWYKLE DOSTAJĄ KIJAMI OD WIELU NARODÓW ... NAWET OD TYCH , KTÓRE IM NIEMAŁO ZAWDZIĘCZAJĄ... à propos ŻARTU STALINA
Sarmata Miroslaw
2017-02-12 21:34:45
1
... Panie Michalkiewicz , moj Ojciec w wieku 7 lat , jako dziecko sluzyl u niemca jako niewolnik , dwoch jego braci zginelo na froncie , po dzis dzien sa traktowani jako nieznani zonierze nieznani a Pan mi tu teraz mowisz , ze Polskie roszczenia o odszkodowanie , sa niepowazne ??? ... ja teraz wnosze roszczenia o zwrot Berlina dla Polski i tereny az po ren , nie tylko Lwow i Kijow ! ... powazne roszczenia dla niepowaznych odbiorcow ! Wielkopolanin sie klania !
Niesamowitości
2017-02-12 21:34:45
31
Rola wyczuł, że w internetach lewactwo kuleje to zaczął grać rolę prawicowego redaktora:).
Aleks Pe
2017-02-12 21:34:45
39
Świetny wykład Pana Stanisława. Pan Stanisław to MISTRZ pióra i słowa. Pozdrawiam.
Aleks Pe
2017-02-12 21:34:45
22
KOD to Komunistyczna Organizacja Dywersyjna, która stworzona przez bezpieczniaków próbuje doprowadzić do zamieszek w kraju. W imieniu rządu odpowiem historycznym stwierdzeniem - nie ze mną ten numer Bruner.
deewhite1979
2017-02-12 21:34:45
25
Pan Michalkiewicz jak zwykle w formie! Pozdrawiam!!!
ageron ageron
2017-02-12 21:34:45
3
Bardzo lubię pana Stanisława mądrego człowieka to miło posłuchać .Tacy ludzie powinni rządzić a nie te mordy z sejmu wykręcone od psychotropów
Dagmara Keiser
2017-02-12 21:34:45
7
Niech się cała Unia i jej pachołki od nas ODWALĄ!!! Wystąpić z tego bagna i nie ma sprawy. Niemcy niech zajmą się porządkiem i demokracją u siebie, a nie wtykają nosa tam, gdzie mu utrą! Merkel jest morderczynią własnego narodu! Mimo, że ludzie demonstrują i nie chcą imigrantów, wciąż ich sprowadza. Co aktywniejszy nazywani są nazistami, rasistami itd... Niemcy pracują na tych darmozjadów i nie mają prawa głosu kto, i w jakiej liczbie do nich przychodzi! SKANDAL CO TERAZ SIĘ DZIEJE W NIEMCZECH! TO JUŻ NIE NIEMCY PRAWA I PORZĄDKU! HÄNDE WEG VON POLEN!!!
M G
2017-02-12 21:34:45
0
z tymi odszkodowaniami polskimi od Stalina to brzmialo tak: kijow to mozecie juz dostac a lwow musicie se sami nalapac!☺
Andrzej Kowal
2017-02-12 21:34:45
0
Panie szanowny, wszystko ma swoje granice:) Opowiadanie o możliwej zbrojnej interwencji w Polsce przeprowadzonej przez Europę Zachodnią jest żałosne, trochę śmieszne a trochę niesmaczne. Niech Polska nadal zmierza tą drogą, jeszcze trochę i Unia się rozpadnie i powstanie Unia nr 2 - taka bez Polski, której zawsze źle, cokolwiek by się nie działo. I proszę też wystąpić z NATO. W Europie Zachodniej w rankingu najbardziej nielubianych, zaraz za uchodźcami są Polacy. Proszę ściągnąć te dwa miliony z powrotem do kraju, ogrodzić się drutem kolczastym i tam klepać paciorki. Ale proszę nie bredzić o interwencji zbrojnej:)
Jerzy Bognat
2017-02-12 21:34:45
1
pan Stanislaw jak zawsze /chlop z meskimi narzadami i szczypta humory. zawsze chetnie slucham zyj nam dlugo panie Stanislawie
Marian Gratka
2017-02-12 21:34:45
10
Panie Rola! Zadaj pan pytanie i poczekaj na odpowiedź i gdy się ona już pojawia, to racz nie wchodzić w słowo,OK? Powoduje pan tylko chaos i wybija z toku myślenie swoich gości. Jeśli właśnie tak chce pan prowadzić te swoje "wywiady", to niech pan to powie wyraźnie a ja nie będę sobie zawracał głowy tym pana programem, bo aż tyle czasu na zbyciu to ja nie mam... Anuluję subskrypcję.
Janusz Majewski
2017-02-12 21:34:45
1
Demokracja to puste słowo służące do maskowania prawdziwych intencji każdej władzy.
Skorpion1991
2017-02-12 21:34:45
2
niefajnie urwane na ciekawym pytaniu :(
waldemar jankowski
2017-02-12 21:34:45
0
Miażdży co najwyżej sam siebie.
Piotr Pękala
2017-02-12 21:34:45
2
MIchalkiewicz zawsze wysoki poziom ale krawat to mógłby zmienic
Magna Polonia
2017-02-12 21:34:45
1
KOD to nic innego niż banda zdrajców, z którymi należy postępować wedle wszelkich zasad traktowania takich szumowin.Metody są proste-kawałek sznurka i na gałąź!
Mieczysław Sylwester Kazimierzak
2017-02-12 21:34:45
4
TERRORYZM zrodził się na ZACHODZIE : Żydowska monolatria to klasyka rasizmu.John Gray w CZARNEJ MSZY dokumentuje,że po nazizmie i komunizmie kolejną UTOPIĄ stał się WOLNY RYNEK. "Wiara w rynek rozumiany jako boski porządek w oderwaniu od religii i oczyszczona z wątpliwości jakie dręczyły kiedyś jej rzeczników-stały się świecka ideologią powszechnego postępu,która pod koniec XX w.została przyjęta przez międzynarodowe instytucje."Eksportuje się WOJNY SPRAWIEDLIWE aby uporządkować świat w imię obrony DEMOKRACJI. Jak msza to muszą być i kapłani.Nie brakuje ich w UE,Niemczech,ale i nie brakuje w Polsce!!!Rozsadnikiem wydaje się być STRONNICTWO AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIE funkcjonujące niezależnie od granic partyjnych w rodzimej partyjniackiej demokracji. http://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/93507,tylko-u-nas-czarna-msza-johna-graya.html
Ryszard Rozanski
2017-02-12 21:34:45
2
Szanowny Panie Marcin Rola jesteś zwykłym głąbem, straciłeś okazję aby milczeć i na drugi raz nie przeszkadzaj Panu Michalczykowi, bo ciebie Panie Marcinie Rola GŁĄBIE NIE CHCĘ SŁUCHAC
Canis Lupus
2017-02-12 21:34:45
1
Prowadzący powinien jeszcze nogę za głowę założyć. Lewactwo wyłazi w całej krasie.
whitestork
2017-02-12 21:34:44
3
Ten "redaktor" prowadzący jest tak beznadziejny, że słów brak. Słoma zaczyna się już w czołówce, a potem już tylko gorzej. Nie mogę pojąć jak udaje mu się zapraszać takich gości jak Ziemkiewicz czy Michalkiewicz...
michnikuremek
2017-02-12 21:34:44
1
KOD to przedstawiciele ok. 3 milionowej "klasy próżniaczej" czyli ludzi, którym ostatnie 25 lat "wolności" dało dobrobyt i zagwarantowało bezkarność. Są podłączeni na różne sposoby do kieszeni podatnika i stamtąd płynie ich dobrobyt - traktują resztę narodu jak niewolników. To oni krzyczą "niech żyje Lech Wałęsa", który im ten dobrobyt załatwił przy okrągłym stole i "precz z kurduplem", który im to wszystko chce teraz zabrać. KOD to także emerytowani SB-cy i ZOMOwcy, którzy katując ludzi w stanie wojennym "wypracowali" sobie 6 - 8 tysięczne emerytury i całkowitą bezkarność. KOD to wreszcie donosiciele i konfidenci, pozbawieni jakichkolwiek zasad moralnych, gotowi zrobić wszystko, by przywrócić stare porządki i nadal wygodnie żyć na koszt innych. KOD to Konfidenci, Ormowcy, Donosiciele! A Pan Stanisław? Jak zwykle bardzo celnie. BRAWO!
Urbi Przechera
2017-02-12 21:34:44
0
Oszukałeś mnie! Miało być mocne, a było słabe jak zawsze. Łapa w dół.
Yenna
2017-02-12 21:34:44
0
Wygląda jak chuj, ale kiedy przemawia, okazuje się. że jest jeszcze głupszy.
BadgerDoesntCare
2017-02-12 21:34:44
12
nie no szacun, ze zaprosiłeś Pana Stanisława :D
Monarchy King
2017-02-12 21:34:44
0
POLECAM STRONE WOLNA POLSKA UE BYLA ODPOCZATKU PO TO BY ZNISZCZYCY BIALA RASE NIEMCY NEI ISTNIEJA SA KIEROWANE PRZEZ A USA KIERUJA IZRAEL A IZRAELEM ZYDZI CZYL I TAK ZYDZI KIERUJA IZRAELEM IZRAEL KIERUJA USA USA KIERUJE NIEMCAMI (PO 2 WOJNIE SWIATOWEJ ) NIEMCY UE I EUROPA KTO RZADZI SWAITEM ZYDZI USA NIEMCY EUROPA SA OKUPOWANI PRZEZ TE PLEMIE
Janusz Majewski
2017-02-12 21:34:44
1
Pełną realizację wszelkich "roszczeń żydowskich" przez państwo polskie, zdążył obiecać, przed katastrofą smoleńską, b.prezydent Lech Kaczyński, i to w formie uroczystej, bo w Knesecie tj. w parlamencie państwa Izrael. Czy to można odwołać?
Царь Mieczyslaw Skowronski
2017-02-12 21:34:44
2
Demokracja - jest najwyższą formą manipulacji ! Tsar/ Царь/ Car Wszystkich Sławian Mieczysław Witold Skowroński
Rado X
2017-02-12 21:34:44
0
Redaktorku - zadaj pytanie i łaskawie ZAMILCZ, daj odpowiedzieć gościowi tym bardziej tak zacnemu, bo dla niego słuchamy wywiadu WYŁĄCZNIE!!!
Leszek Halama
2017-02-12 21:34:44
0
Nie wierzę że ta torba Merkel miała dziadka Polaka.
Jan Jankowic
2017-02-12 21:34:44
1
Ostatnie sekundy świadczą że ten program prowadził debil ze współpracą debili. Pan Michalkiewicz jak zawsze w formie, ale debile nigdy.
Jan Jankowic
2017-02-12 21:34:44
0
Aha i zapomniał bym ---- PIERDOLCIE SIĘ W TYM wrealu24 buce!