Polityka PrywatnościDo 13.07.2018 administratorem danych osobowych była spółka Zona Zero Sp. z o. o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
KRS 0000237321, NIP 5272477115, REGON 140177260, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN.


Od 13.07.2018 administratorem danych osobowych jest spółka Nowe Polskie Media sp. z o. o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
KRS 0000738999, NIP 9512465304, REGON 380668723, Kapitał Zakładowy: 8 000,00 PLN.


Dane osobowe, zebrane do 13.07.2018 przez Zona Zero sp. z o. o. zostały na mocy umowy przekazane spółce Nowe Polskie Media sp. z o. o.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:


w przypadku rejestracji w serwisie:
- adres email


w przypadku przelewów bankowych:
- nazwę zleceniodawcy (np.: imię i nazwisko)
- adres zleceniodwcy
- adres email lub numer telefonu (jeśli został podany w tytule przelewu)


w przypadku płatności DotPay:
- nazwę zleceniodawcy (np.: imię i nazwisko)
- adres email


w przypadku płatności PayPal:
- nazwę zleceniodawcy (np.: imię i nazwisko)
- adres email