WSPOMóż NAS

-=RAZEM TWORZYMY NIEZALEŻNE, POLSKIE MEDIA W INTERNECIE=-

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Nowe Polskie Media sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, dalej jako „Administrator”;
 2. Podane przez Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko oraz e-mail będą przetwarzane w celu opracowania i przesłania na podany adres elektroniczny odpowiedzi na Państwa zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie: https://wreaul24.tv/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą ujawniane żadnym odbiorcom ani przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w każdym czasie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych oznaczonych odnośnikiem „pole wymagane” spowoduje brak możliwości opracowania przesłanego przez Państwa zapytania.
 10. W razie przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegały profilowaniu.
© 2021 Telewizja wRealu24